0%

Quiz

Проценка на ризик за Предијабетес и Дијабетес мелитус тип 2 (FINDRISK)1

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

1Jaakko Tuomilehto, Helsinki, Finland. Identification of people at high risk for CVD or diabetes. Department of Public Health, University of Helsinki, Finland and Diabetes, Unit, National Public Health Institute, Helsinki, Finland.

1 / 8

1. Возраст (години)

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

2 / 8

2. Индекс на телесна маса (ИТМ)

ft
in
lbs
cm
kg

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

3 / 8

3. Обем на струк

(Доколку сте жена, одберете еден од одговорите означен со Жени, а доколку сте маж, еден од одговорите означен со Мажи.)

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

4 / 8

4. Дали во текот на денот практикувате најмалку 30 минути физичка активност на работа и/или дома (вклучувајќи и нормална дневна активност)?

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

5 / 8

5. Колку често јадете овошје и зеленчук?

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

6 / 8

6. Дали некогаш сте користеле антихипертензивни лекови?

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

7 / 8

7. Дали некогаш ви е измерена зголемена вредност на гликоза во крв (при рутински преглед, во тек на болест или во период на бременост)?

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

8 / 8

8. Дали некој во вашата фамилија или од вашите роднини има дијабетес?

*Различни прашалници за ризик може да дадат различни резултати

Your score is

0%